ประกาศ ปิดส่วนบริการส่งแฟกซ์ (ไม่สามารถเติมมูลค่าสะสมเพิ่มได้) ชั่วคราว

จากปัญหาส่งแฟกซ์แล้วแสดงสถานะว่า โทรไม่ติด ทั้งๆ ที่เมือลองโทรด้วยโทรศัทพ์มือถือแล้วก็โทรติดปกติ นั้น
เป็นปัญหาเพราะว่า เราโทรหาผู้ให้บริการโทรศัพท์ (TOT) ไม่ติด หรือ โทรติดแล้วแต่ไม่สามารถโทรไปยังปลายทางต่อได้ ต้องส่งซ้ำหลายครั้งมากๆ จึงจะส่งผ่าน

เพราะ เราไม่สามารถแก้ไขปรับปรุง software ของเราให้เชื่อมต่อได้เหมือนเดิม เนื่องจากประมาณกลางปีที่แล้ว ผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้อัพเกรดระบบใหม่
แม้ว่าที่ผ่านมาเราได้พยายามแก้ไขปรับปรุงระบบของเราให้เข้ากับระบบใหม่ของผู้ให้บริการอยู่เรื่อยมา จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้
สุดท้าย ตัดสินใจว่าต้องพัฒนา software ขึ้นมาใหม่ ที่ยังไม่สามารถประเมินเวลาที่เสร็จได้ทัน

จึงต้องยุติ การให้บริการส่วนส่งแฟกซ์ชั่วคราว จนกว่าจะสามารถสร้าง software ใหม่ที่ทำงานได้อย่างปกติอีกครั้ง

แต่สำหรับ ลูกค้าที่ยังมีมูลค่าสะสมเหลืออยู่ สามารถส่งแฟกซ์ต่อได้ หรือหากต้องการให้ส่งแฟกซ์ด่วน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทำการส่งแบบ manual ที่เพจเฟซบุค สารพันแฟกซ์ ได้ จนกว่ามูลค่าสะสมจะหมด

ทั้งนี้สำหรับบริการรับแฟกซ์ ยังสามารถใช้บริการได้ตามปกติ