fax | ส่ง fax | free fax | faxonline | email and fax | fax internet | ราคาถูกมาก ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ สมัครง่าย อธิบายทุกขั้นตอน สมัครฟรีได้ทันทีผ่านหน้าเว็บตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
Logo
แฟกซ์ง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ราคาประหยัด กับ www.sarapanfax.com

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสารพันแฟกซ์ ได้ที่

บริษัท บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด
ที่อยู่สำนักงาน แผนกให้บริการ: 67/60 ม.6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

โทรศัพท์ 099-203-0080
แฟกซ์ 02 - 9030080 ต่อ 0000
อีเมล admin@sarapanfax.com

ท่านสามารถชำระบริการได้โดยโอนเงินผ่านทางเลขที่บัญชีนี้ค่ะ

ชื่อบัญชี บริษัท บิสิเนส อินฟราสตรัคเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด (บัญชีออมทรัพย์)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 374-1-49150-4
ธนาคาร ไทยพาณิิชย์ สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 235-205223-4
ธนาคาร กสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 694-2-08408-9
ธนาคาร กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 981-1-27514-9
ธนาคาร กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่บัญชี 043-7-28411-0

หลังจากโอนเงินผ่านบัญชีแล้ว ท่านสามารถยืนยันการชำระเงินได้ดังนี้ค่ะ

 
username :
 
ธนาคาร :
 
Internet Fax 100 (107 บาท)
package :
Internet Fax 300 (321 บาท)
Internet Fax 500 (535 บาท)
Fax to Email 6 Month (428 บาท)
Fax to Email 1 year (642 บาท)
รวม 1 (ส่ง 300 บาท + รับ 6 เดือน)(631 บาท)
รวม 2 (ส่ง 600 บาท + รับ 1 ปี)(1059 บาท)
วันที่ :
 
เวลา :
 
:
 

หลังจากยืนยันการชำระเงิน ถ้ามูลค่าสะสมของท่าน ยังไม่อัพเดทภายใน 3 ชั่วโมง (วันทำการ) กรุณาโทรติดต่อที่เบอร์บริษัทด้านบนได้เลยค่ะ

อัตราค่าบริการ รับ - ส่ง แฟกซ์fax ผ่านอินเตอร์เน็ต ของ sarapanfax.com

 1. แพคเกจ ส่ง แฟกซ์ อย่างเดียว

  • 1.1 แพคเกจ s1 =>Web to Fax 100 : ชำระค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 107 บาท ได้รับ มูลค่าสะสม 100 บาท
   เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการส่งแฟกซ์อย่างเดียว จำนวนน้อยๆ ส่งได้กว่า 50 ครั้ง
  • 1.2 แพคเกจ s2 => Web to Fax 300 : ชำระค่าบริการรวมภาษีมููลค่าเพิ่ม 321 บาท ได้รับ มูลค่าสะสม 320 บาท
   เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการส่งแฟกซ์อย่างเดียว จำนวนไม่มาก ไม่น้อย หากเลือก แพคเกจนี้ รับฟรี 20 บาท รวมส่งได้ทั้งหมดกว่า 160 ครั้ง
  • 1.3 แพคเกจ s3 =>Web to Fax 500 : ชำระค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 535 บาท ได้รับ มูลค่าสะสม 550 บาท
   เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการส่งแฟกซ์อย่างเดียว จำนวนมาก หากเลือก แพคเกจนี้ รับฟรี 50 บาท รวมส่งได้ทั้งหมดกว่า 275 ครั้ง

 2. แพคเกจ รับ แฟกซ์ อย่างเดียว

  • 2.1 แพคเกจ r1 => Fax to Email 6 Month : ชำระค่าบริการรวมภาษีมููลค่าเพิ่ม 428 บาท เพื่อใช้บริการหมายเลข รับแฟกซ์ 6 เดือน
   เหมาะสำหรับผู้ต้องการรับแฟกซ์ ไม่จำกัดจำนวน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  • 2.2 แพคเกจ r2 => Fax to Email 1 year : ชำระค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 642 บาท เพื่อใช้บริการหมายเลข รับแฟกซ์ 1 ปี
   เหมาะสำหรับผู้ต้องการรับแฟกซ์ ไม่จำกัดจำนวน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
  • หมายเหตุ ในกรณี เบอร์ต่อสวย จะ คิดค่าเบอร์ต่อ สวย ถ้าไม่ใช้เลขในกลุ่มนี้ ไม่เสียค่าเบอร์ ไม่รวม กับ ค่าบริการใน Package โดยการส่งอีเมล์ แจ้งความจำนง โดยระบุเบอร์ต่อที่ท่านต้องการ ที่ admin@sarapanfax.com หากเบอร์ต่อไม่มีเจ้าของ ทางเราจะแจ้งกลับไป หากมีเจ้าของแล้วเราจะส่งเบอร์ต่อใกล้เคียง ไปให้ท่านเลือกอีกครั้ง ทดลองใช้ 7 วัน ถ้าไม่ชำระ ค่าบริการ ระบบจะเก็บเบอร์คืน

   1. ราคาเลขสวย เบอร์ละ 300 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วยเลขดังนี้
    • เลขเหมือน 3 ตัว เช่น 1555 หรือ 5551
    • คู่เหมือน เช่น 1122 หรือ 1221
    • เลขเรียง 3 ตัว เช่น 1345 ,1678 เป็นต้น
   2. ราคาเลขสวย เบอร์ละ 600 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วยเลขดังนี้
    • เลขเรียง 4 ตัว เช่น 1234 ,2345 เป็นต้น
    • เลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ 2 ตัว เช่น 1100 ,1200 เป็นต้น
   3. ราคาเลขสวย เบอร์ละ 900 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ประกอบด้วย เลขดังนี้
    • เลขเหมือน 4 ตัว เช่น 1111 ,2222 เป็นต้น
    • เลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์ 3 ตัว เช่น 1000 ,2000 เป็นต้น

 3. แพคเกจทั้ง รับ - ส่ง แฟกซ์

  • 3.1 แพคเกจ m1 => รวม 1 (ส่ง 300 บาท + รับ 6 เดือน) : ชำระค่าบริการรวมภาษีมููลค่าเพิ่ม 631 บาท เพื่อใช้บริการหมายเลข รับแฟกซ์ 6 เดือน และ ได้รับมูลค่าสะสม 300 บาท
   เพมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ทั้ง รับ และ ส่งแฟกซ์ หากซื้อแพคเกจนี้ จะถูกกว่า ชื้อแพคเกจแยก
  • 3.2 แพคเกจ m2 => รวม 2 (ส่ง 600 บาท + รับ 1 ปี) : ชำระค่าบริการรวมภาษีมููลค่าเพิ่ม 1,059 บาท เพื่อใช้บริการหมายเลข รับแฟกซ์ 1 ปีและ ได้รับมูลค่าสะสม 600 บาท
   เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ ทั้ง รับ และ ส่งแฟกซ์ หากซื้อแพคเกจนี้ จะถูกกว่า ชื้อแพคเกจแยก แพจเกจนี้ ถูกที่สุด

อ่านอัตราค่าบริการ แบบละเอียด

**Note: ในกรณีที่มีการกำหนดอัตรา Interconnection Charge ขึ้น หรือมีการประกาศใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอัตราค่าบริการ และ/หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ อันเนื่องมาจากคำสั่งและ/หรือ นโยบายของรัฐ ผู้ให้สัมปทาน หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่กำหนด หรือมีผลให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ หรืออัตราค่าบริการ บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและหรืออัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

All rights reserved, SarapanFax.com 2007,GUI 1.0.0

www.sarapanfax.com เป็นเพียงสื่อกลางในการรับส่งแฟกซ์เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเนื้อหาหรือข้อความต่างๆที่ปรากฎอยู่ในเอกสารแฟกซ์ที่ผ่านทั้งระบบรับ และระบบส่ง